Dünyada Akupunktur

Akupunktur Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilmiş, etkin ve bilimsel bir tedavi yöntemidir. Fransa, Almanya, Avusturya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde uzun zamandan beri kullanılmaktadır. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde Prof. Felixma, kadın hastalıklarında ve hormonel bozukluklarda genel olarak % 8590′ a varan neticeler aldığını istatistiki olarak ispat etmiştir. Şu anda Almanya’da akupunktur tedavisi uygulayan 16 bin hekim mevcuttur. Amerika’da 10′ un üzerinde Akupunktur Akademi Merkezi var. Batıda Özel ve resmi sigortalar akupunktur tedavi metodunu kabul edip, tedavi ücretlerini ödemeye başlamışlardır.

Dünyada Alternatif Tedaviye Bakış

* Japonya’da 1974-1979 yılları arasında, geleneksel ilaç tüketimindeki 15 kat artışa rağmen, sentetik farmakolojik ürünlerdeki artış sadece 2.6’da kalmıştır.
* 1991’de yapılan bir çalışmada, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 1400 çeşit bitkisel ilacın kullanıldığı tespit edilmiştir.
* 1994 yılında Avrupa’daki akupunkturist sayısı 88 bin kişiydi. Bunun 62 bini tıp doktoruydu.
* Halen Avrupa’da akupunktur eğitimi veren ve toplam 7800 öğrencisi olan 242 okul mevcuttur. New England Journal of Medicine, Ocak 29, 1993 sayısındaki bir makaleye göre, 1990 yılında Amerikalılar, alternatif tedavi sunucularına 425 milyon vizitede bulunmuşlardır. Buna karşılık aynı yıl Amerika’da birinci basamak sağlık hizmetlerine sadece 388 milyon vizite yapılmıştır.
* Boston’daki Beth Israel Hastanesi ve Harward Tıp Fakültesi Alternatif Tedavi Araştırma Bölümü Başkanı David Eisenberg’in açıklamasına göre 1990’da Amerikalılar’ın, alternatif tedavilere, çoğunluğu kendi bütçelerinden olmak üzere 13.7 milyar dolar harcadıkları tespit edilmiştir.
* Batı ülkelerinin çoğunda akupunktur ve alternatif tedavi kürsüleri şimdiden mevcuttur.

Önyargısız incelendiğinde görülür ki, akupunktur tedavisi, sanıldığı gibi sıradan psikolojik bir tedaavi değil, çok önemli fiziksel rahatsızlıklarda da harika sonuçlar elde ederek, sağlık alanında nice ilklere imza atmış ve bu başarı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da onaylanmış etkin bir tedavi metodur.

Scroll Up