Akupunktur Nedir?

Akupunktur: iki sözcüğün birleşiminden meydana gelmiş bir kelimedir. Acus iğne, puncture batırmak; kısacı akupunktur (acupuncture) iğne batırmak anlamına gelmektedir. Yeri ve özelliği olan belirli noktalara, akupunktur eğitimi almış bir akupunktur uzmanı tarafından, belirli bir süre akupunktur iğnesi batırılarak yapılan tedavi demektir.

Bu tedavinin beş bin yıllık bir tarihi vardır. Akupunktur felsefesine göre, insan vücudunda 12 çift 2 de tek olmak üzere 14 meridyen vardır. (Ayrıca esktra meridyenler de bulunmaktadır.) Bu meridyenlerin üzerinde de 360 tane akupunktur noktası bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bu noktalara bin tane yeni ekstra nokta daha ilave edilmiştir. İnsanın doğuşundan itibaren vücudunda var olan ve Çi (Qi) adı verilen hayat enerjisi, bu meridyenlerden bir ömür boyu akacaktır.

Akupunktur yıllardır hastalık ve rahatsızlıklarına tedavi bulamamış hastalıklarda ümit verici sonuçlarla iyileşmelerine yardım sağlamaktadır. Bazı rahatsızlıklar da ana tedavi bazı rahatsızlıklarda tamamlayıcı destek tedavi olarak kullanılmakta ve birçok rahatsızlıkta olumlu sonuçlar vermektedir.

Akupunktur Türkiye’de tam anlamıyla tanınmamaktadır. Genelde sigara bırakma ve zayıflama programlarında kullanılmakta. Aslında birçok rahatsızlığın iyileştirilmesinde başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve desteklenen bilimsel bir tedavi yönetimidir.

Akupunktur tedavileri Yurtdışında sosyal güvenlik kurumları ve özel sağlık sigortaları tarafından karşılanmaktadır. Akupunktur uygulamaları ve diğer Alternatif tedaviler için Türkiye de ise bu yönde çalışmalar planmakta ve T.C.Sağlık Bakanlığı’nın bu yöndeki çalışmaları devam etmektedir.

Kullanılan iğneler kılcal çelik uçlu iğneler oldukları için her yaş grubundan her hastaya uygulanabilen esnek (fleksibl) ince uçlu iğnelerdir. İğne batırılan noktada ve tüm vücuda herhangi bir yan etkisi olmayan sinir uçlarını uyarması vasıtasıyla rahatlatıcı ve onarıcı etkisi olan bir tedavi yöntemidir.

Vücuttaki denge sistemi

Dünyada, nasıl ki gece-gündüz, soğuk-sıcak, acı-tatlı gibi zıtlıklar dengesi varsa, insan vücudunda da böyle zıtlıklardan oluşan bir denge sistemi vardır. Bu sisteme yin ve yang dengesi denilmektedir. Sağlıklı kimselerde bu denge yerinde iken bu dengenin bozulmaya başlaması hastalıkların ortaya çıkmasını sağlar.

Akupunktur felsefesine göre, vücutta enerji meridyenleri vardır ve bu meridyenlerden gece gündüz sürekli enerji akışı sağlanmaktadır. İnsanlar doğdukları andan itibaren hayat şartları ile bazı istenmeyen iç ve dış etkenler ile karşı karşıyadır ve ister istemez vücuttaki denge sistemi zaman zaman bozulmaktadır. Dünyaya gelen insan genelde doğum anından itibaren her bakımdan sağlıklıdır. Ancak zamanla bazı sıkıntılar ve yaşamsal faktörler nedeniyle doğumdan itibaren bir denge üzerine kurulu sistemimiz etkilenir. Buna en güzel örnek; hiç keyfim yok, rahatsızım, hastayım, ağrılarım var demeye başlarız. Ya da daha ilerisi bazı hastalıklarla mücadele etmeye başlarız. Aslında vücuttaki enerji akışı birçok sebeple etkilenmeye başlar ve vücuttaki denge bozulur.

Vücut denge sistemimizi etkileyen birçok sebep vardır. Örneklerden bir kaçı ;
* Aşırı sıcak ve soğuk,
* Cereyanda kalma,
* Hava kirliliği,
* Nemli ve rutubetli ortam,
* Beslenme bozukluğu,
* Stres, gerilim, öfke,
* Zor hayat şartları,
*Yürüyüş ve hareket azlığı
* Suni gıdalar ve yiyecekler,
* Fast food tarzı, ayakta ve hızlı beslenme,
* Sigara ve alkol gibi zararlı maddeler,
* Tuvalet alışkanlığı bozukluğu gibi ….
-Vücuttaki denge birden bire bozulmaya başlamıyor. Vücudumuzun bağışıklık sistemi, otokontrol sistemi yaşamsal faktörlerle zorlanmaya başlayınca yavaş yavaş zaman içinde vücudumuzu etkilemeye ve yenik düşmesine sebep olmaya başlamaktadır.
-Akupunkturun buradaki rolü ;

-Akupunktur tedavisi bozulan dengeyi düzeltmekte ve denge sistemini kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle her sağlıklı insan yılda bir kür akupunktur tedavisi olursa, var olan dengesini ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini korumuş olur.
Hastalar çevresel faktörlerle bozulan sağlık dengesini akupunkturun onarıcı ve tedavi edici etkisiyle yavaş yavaş vücut dengesi düzeltilerek, hastalıklara karşı tedavi edici etkisini görecektir. Böylece hasta daha az ilaç kullanmış daha az operasyon geçirmiş birçok yan etkisi olan tedavilerden ve operasyonlardan kendisini korumuş olacaktır.

Akupunktur tedavisine başlanmadan önce Akupunktur Uzmanı muayene esnasında hastanın tahlil, tetkik, görüntüleme ve sağlığı ile ilgili tüm verileri inceler, önce modern tıbbı muayene ardından akupunktur muayenesini yapar. Akupunktur muayenesi nabız teşhisi, dil teşhisi, kulak teşhisi ve ten rengi gibi farklı bir tekniklerle değerlendirilir. Hastanın genel şikayetleri anemnez alma yöntemiyle dinlenir. Tüm bu yöntemler ardından akupunktur tedavi noktaları belirlenerek tedavi süreci her hastanın rahatsızlığına uygun olan süre ve peridotta planlanır. 1 seans 25 dakika bir kür 30 seansta tamamlanır. Hangi hastanın ne kadar sürede tedavi edileceğine muayene bulgularına göre karar verilir.

Akupunktur seanslarında vücuda dışardan herhangi bir şey enjekte edilmemektedir. Sinir uçlarına akupunktur iğneleri ile uyarı vererek vücudun kendini onarması, kendi ilacını vücudun üretmesini sağlamaktadır. İğne fobisi olan hastalarda lazer akupunktur uygulaması yapılmaktadır. Akupunktur Uzmanı gerekli gördüğü durumlarda hastanın kullanmakta olduğu ilaçlar varsa hastanın devam etmesi gerekmekteyse ilaçlar kesilmeden her iki tedavi birlikte kullanılmaktadır.

Birden fazla kronik rahatsızlığı olan birçok hastada bazı rahatsızlıkların birbirine olan yan etkilerini ortadan kaldıran ve ortak bir tedavi ile iyileşme sağlaması nedeniyle Akupunktur bu tür rahatsızlıklarda daha da önemli etliye sahiptir. Hastayı hem hastalıklardan kurtarma hem de psikolojik anlamda tamamlayıp hastalıklarla başa çıkabilme gücü vermektedir. Bazı vakalarda gereksiz ilaç kullanma eğiliminde olan hastalarda ilaçların azaltılmasını ve ilaçların yan etkilerinden kurtulmasını sağlamaktadır. İlaçların da yerinde, zamanında ve gerektiği kadar kullanılması önerilmektedir.

Akupunktur vücudu bir bütün olarak tedavi etmektedir. Akupunktur tedavi yönteminde vücut, parça parça ele alınmaz. Kalp için ayrı, böbrek için ayrı, migren için ayrı tedavi olmaz. Çünkü vücut bir bütündür. Organlar biri biri ile etkileşimde ve koordineli çalışmaktadır. Vücutta var olan 12 meridyenden akan enerji de bu akışı bir bütünlük içinde sağlamaktadır. Bu nedenle tedavide de bütünsel yaklaşım sergilenmektedir. Böylelikle bir çok rahatsızlık akupunktur muayenesinde başlangıç aşamasında yakalanıp tedavi programına alınabilmektedir.

Akupunktur nelere iyi geliyor ?

Akupunktur ameliyat ve acil travma gibi vakalar haricindeki her hastaya tedavi sunmaktadır.
Akupunkturla tedavi edilen hastalıklar her geçen gün daha da artmaktadır. Örneğin, biz boyun fıtığında akupunktur tedavisini başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Türkiyede ilk defa akupunkturla boyun fıtığı tedavisini Dr. İsmail Maraş gerçekleştirmiştir.

*Önceleri akupunktur koroner kalp hastalıklarında, kalp ritim bozukluklarında, kolesterol yüksekliğinde, gut hastalığında, artrozlarda, behçet hastalığında, boyun fıtığında vs hiç düşünülmüyordu. Oysa şimdi yaygın olarak kullanılmaktadır.
*Yine bilhassa yaralanma, yırtılma, menisküs yırtığı, romatoid artrit, ameliyat yara ve sekel izlerinin, cilt kırışıklıklarının onarım ve tamirinde, sellülitte oldukça iyi neticeler alınmaktadır.
*Örneğin kemik kırılmalarında kemiğin kaynama süresi yarı yarıya azalmaktadır.
*Sütü gelmediği için bebeğini emziremeyen annelerin sütü, akupunktur tedavisiyle gelmektedir.
*Hamilelerde mide bulantısı, baş ağrısı gibi şikayetler akupunktur tedavisiyle yok olmaktadır.
*Spor yaralanmalarında sporcu istirahat süresi en az yarı yarıya kısalmaktadır.
*Sık sık grip, nezle, anjin, faranjit, kulak iltihabı olan çocuklarda bağışıklık sistemleri kuvvetlendirilip, bu hastalıklara yakalanma riski oldukça azaltılmaktadır.
*Koroner kalp hastalıklarının en az % 75-80inde trigliseritler azalmaktadır. Stres, gerilim, yüksek tansiyon düzelmekte böylece şikayetler kısa zamanda ortadan kalkmaktadır.

Yukarıdaki gibi belirttiğimiz örneklerin dışında daha pek çok hastalık ve konu paylaşımı yazılabilir. Hastaların diliden videolarımızda da hastalıklarla ilgili pek çok değişik vaka ve örneğe ulaşabilirsiniz.
-Akupunktura iyi gelen hastalıkların listesi Uluslararası Akupunktur Kongresinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da listelenmiştir.

Akupunkturun etkileri
Akupunkturun nasıl etkili olduğu konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. İşte elde edilen bazı sonuçlar:
-Akupunktur vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek direncini artırmaktadır. Hastalık ve enfeksiyonlara karşı vücudumuzu korumakta ya da iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Daha az enfeksiyon demek daha az rahatsızlık demektir.
-Hastanın duygusal durumu kontrol altına almaktadır. Böylece stres, sıkıntı, depresyon gibi durumların ortaya çıkmasını önlemekte ve var olanları da bardağı taşırmayacak derecede tutmakta ve böylece tedavi etmektedir.
-Vücudun kendi steroidini salgılanması sağlamaktadır. Böylece yara içeriden tedavi edilmektedir. Dışarıdan alınan steroid çocukların büyümesini engellediğinden, akupunktur tedavisi dışarıdan steroid alımını bıraktırarak çocukları bu tehlikeden kurtarmaktadır.
-Alerjik reaksiyonları oluşturan salgıları azalmaktadır.
-Alerjik reaksiyonda en önemli rolü üstlenen immünglobülin-E akupunktur tedavisi sonrası ciddi anlamda azalmaktadır.
-Vücuttan ödemin atılmasını sağlamaktadır.
-kök hücre yapımını hızlandırmaktadır.
-Böbrek, karaciğer ve kalbin daha iyi çalışmasını sağlamaktadır.
-Sinüs tıkanıklıklarını gidererek beyin normaldan daha fazla oksijen almasını sağlamaktadır.
-Vücudumuzda az çalışan organlarımız daha çok, çok çalışan organlarımız daha az çalışarak vücut genel denge seviyesini korumaktadır.

Daha geniş bir şekilde özetlemek gerekirse ; Akupunktur ve lazer tedavisi beyin oksijenlenmesini arttırarak beynin vücudun tüm organ ve dokularına doğru komutlar vermesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir, mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, pankreas hormon ve enzimlerini salgılatarak (pankreastan insülin hormonu salgılatır bu hormon ise şekerin hücrelere girmesini sağlayarak kan şekerini düşürür ve enzimleri salgılatarak mide ve barsak sindirimini kolaylaştırır, kabızlık problemlerini ortadan kaldırır) vücuttaki iç salgı bezlerini uyararak hormonların dengeli çalışmasını sağlar, beyin ve bağırsaklardan serotonin adı verilen hormon salgılatarak kişinin aktif dinamik ve zinde kalmasını sağlar, beyinden endorfinleri salgılatarak ağrı kesici etkileri ortaya çıkartır, karaciğer ve böbrekleri uyararak vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar, tansiyonu dengeler, kolesterolü düşürerek damar tıkanıklıklarını önler, lokal olarak tüm kasların kanlanmasını arttırarak o kaslara oksijen girişini hızlandırır ve kasların koordineli çalışmasını sağlar, Ayrıca akupunktur ve lazer tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için vücudun bakteri ve viral enfeksiyonlarına yakalanmasını önler yakalanma durumlarında ise direnci arttırarak kolay atlatılmasını sağlar. Daha burada saymaya olanağımız olmayacağı birçok etkileri ile vücudun tam ve koordineli şekilde çalışmasına neden olur. İlaçların vücutta oluşturduğu yan etkilerin giderilmesinde oldukça faydalıdır. Gerilim ve stresi yok eder, bağırsak ve pankreas enzimlerinin çalışmasını sağlar.

Scroll Up